Obiekty kubaturowe

Duże obiekty kubaturowe stanowią dziś krajobraz polskich miast. To nie tylko hale produkcyjne i galerie handlowe, ale także osiedla mieszkaniowe czy magazyny. Inwestycja w tego rodzaju budynki wymaga odpowiedniego przygotowania. Jednym z kluczowych elementów planowania procesu inwestycyjnego jest ustalenie warunków geologicznych działki, które pozwalają na określenie scenariuszy budowy oraz oszacowanie wstępnych kosztów związanych z budową.

Duży obiekt kubaturowy, jak wspomnieliśmy, to zwykle wysokobudżetowa inwestycja. Warto więc dokładnie określić, czy budynek może być posadowiony we wstępnie zaplanowanym miejscu. Pomocna w tym jest profesjonalnie wykonana opina geologiczna, zabezpieczająca inwestora przed podjęciem błędnej dedycji co do lokalizacji budynku.

Obiekty kubaturowe

Badania geologiczne obejmujące tereny pod przyszłe obiekty kubaturowe wykonywane są – w zależności od potrzeb inwestora oraz wymagań prawnych – w różnym zakresie. Podstawą jest opinia geotechniczna, a także dokumentacja badań podłoża gruntowego. Inwestor może otrzymać również projekt geotechniczny, projekty oraz dokumentację geologiczno – inżynierską, a także hydrogeologiczną.

Każdy duży obiekt kubaturowy klasyfikowany jest według odpowiedniej kategorii – II lub III. W zależności od przyporządkowania – niezbędna dokumentacja geologiczna może się od siebie nieco różnić. Jest jednak jeden element łączący wszystkie te obiekty – przygotowane opracowania muszą być podpisane przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami. Dzięki temu projekt obejmujący duży obiekt kubaturowy będzie spełniał wymagania, nakładane na tego rodzaju dokumentację przez polskie przepisy prawa.

Warto zatem, zanim zostanie podjęta decyzja o lokalizacji inwestycji, wykonać wszelkie niezbędne badania. Daje to pewność, że planowany obiekt kubaturowy może być wzniesiony w konkretnym miejscu, a warunki gruntowe czy hydrologiczne nie będą przeszkodą w jego wybudowaniu.

Udostępnij: