Profesjonalna Fumigacja drewna

Fumigacja drewna wykonywana jest co najmniej w kilku przypadkach. Często zlecana jest w miejscach, w których zauważono obecność szkodników drewna, które trudno usunąć klasycznymi insektycydami. Wówczas niezbędne jest gazowanie, z uwagi choćby na penetrację drewna przez fumigant i tym samym niszczenie drewnojadów bytujących w głębszych warstwach materiału.

Innym rodzajem fumigacji, równie często stosowanej, jest fumigacja palet oraz innych opakowań drewnianych, które mają trafić poza granice Polski. Warto pamiętać, iż niektóre kraje – w tym część państw należących do Unii Europejskiej – zabraniają wwożenia na ich terytorium drewna, które nie zostało poddane gazowaniu. Jest to działanie prewencyjne, zapobiegające zawleczeniu na obszar innego kraju szkodników, które naturalnie tam nie występują.

Fumigacja drewna

Fumigacja drewna na cele transportu międzynarodowego musi być przeprowadzana w ściśle określonych warunkach. Kluczowe jest także poświadczenie wykonania tego zabiegu, pozwalające na wwiezienie opakowań na teren innego kraju. Fumigacja palet dokumentowana jest przede wszystkim specjalnym oznaczeniem, wypalanym na każdym gazowanym produkcie. Kod ten jest nie tylko potwierdzeniem wykonania fumigacji, ale także wskazuje, jaką metodą została wykonana oraz przez kogo.

Warto pamiętać, że opakowania, które nie zostały poddane fumigacji, nie będą mogły być wwiezione na teren innego kraju. Co to oznacza w praktyce? Scenariusze są co najmniej dwa. Pierwszym z nich jest zawrócenie całego transportu, co naraża przedsiębiorcę na ogromne straty. Drugi scenariusz to fumigacja palet w kraju docelowym. To rozwiązanie również jest kosztowne, ponieważ ceny gazowania są wówczas znacznie wyższe niż w Polsce. Warto więc zadbać, aby fumigacja drewna została przeprowadzona przez uprawniony podmiot jeszcze przed wysłaniem towaru za granicę, co nie tylko minimalizuje koszty, ale także pozwala na bezproblemowe wwiezienie produktów drewnianych na obszar innego kraju.

Udostępnij: